Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu informuje, iż:

14 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a

Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

 

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.194, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem https://www.facebook.com/gokrusiec ustala się „Regulamin wewnętrzny oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

/-/ Monika Małkowska

19 października 2021
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

30 marca 2021
Czytaj więcej o: Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego