Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.gok.rusiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony www.bip.gok.rusiec.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.gok.rusiec.pl spełnia wymagania w 99,85%.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej ani tytułu, które mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

 1. Publikacja strony www.bip.gok.rusiec.pl: 2020-08-12
 2. Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-12
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Monika Małkowska
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel.: 43 67 66 125, e mail: gok@rusiec.pl
 5. Dane Koordynatora ds. dostępności: Bogdan Stolarczyk, tel.: 43 67 66 011, e-mail: bogdan.stolarczyk@rusiec.pl.
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu "Struktura/Kontakt/Kadra" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu:

 • wejście do sali widowiskowej znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonany jest podjazd,
 • wejście do części biurowo-warsztatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym przed schodami umieszczony jest dzwonek, co daje możliwość przywołania pracownika (dostęp alternatywny),
 • budynek nie posiada windy,
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze sali widowiskowej w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych,
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dom Kultury oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Wiązowej:

 • wejście do budynku Domu Kultury w Woli Wiązowej znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym przed schodami umieszczony jest dzwonek, co daje możliwość przywołania pracownika (dostęp alternatywny),
 • budynek nie posiada windy,
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych,
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ruścu:

 • wejście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ruścu znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym przed schodami umieszczony jest dzwonek, co daje możliwość przywołania pracownika (dostęp alternatywny),
 • budynek nie posiada windy,
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych,
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon A +A ++A.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Deklarację sporządzono w dniu: 2021-01-04

Przeglądu i aktualizacji dokonano w dniu: 2021-03-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOK
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Monika Małkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Małkowska
Liczba odwiedzin:1545

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-26 00:00:00Monika MałkowskaAktualizacja deklaracji dostępnościDeklaracja dostępności