ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage’a

Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

 

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.194, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook udostępnionego pod adresem https://www.facebook.com/gokrusiec ustala się „Regulamin wewnętrzny oficjalnego fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

/-/ Monika Małkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu z dnia 19 października 2021 r.

 

Regulamin wewnętrzny oficjalnego fanpage’a

Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu na portalu społecznościowym Facebook

 

§ 1

Definicje:

 1. Administrator – Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 5, 97-438 Rusiec, NIP: 7691927245, REGON: 100016720 reprezentowany przez dyrektora;
 2. fanpage GOK w Ruścu – oficjalny profil Administratora na portalu społecznościowym Facebook działający pod adresem: https://www.facebook.com/gokrusiec;
 3. Redaktor – pracownik wyznaczony przez Administratora do umieszczania treści (postów) na fanpage’u GOK w Ruścu;
 4. Użytkownik – osoba, która weszła w interakcję z fanpage’em GOK w Ruścu poprzez wejście na profil, polubienie, komentarz lub udostępnienie.

 

 § 2

Postanowienia ogólne:

 1. fanpage GOK w Ruścu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
 2. fanpage GOK w Ruścu jest miejscem dyskusji oraz wymiany opinii na temat oferty kulturalnej, czytelnictwa, sportu i innej działalności Administratora;
 3. wpisy zamieszczane na fanpage’u GOK w Ruścu są publiczne;
 4. Użytkownik, który wszedł w interakcję z fanpage’em GOK w Ruścu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni go akceptuje;
 5. fanpage GOK w Ruścu ma charakter informacyjno-promocyjny i nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Administratorem;
 6. treści publikowane przez Redaktora podlegają weryfikacji Administratora;
 7. Administrator oraz Redaktor nie mogą wymagać od Użytkownika, by upublicznił on na fanpage’u GOK w Ruścu swoje dane osobowe;
 8. w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a GOK w Ruścu.

 

 § 3

Na fanpage’u GOK w Ruścu zakazane jest:

 1. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, pomówień, kłamstw uderzających w wizerunek i dobre imię Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu, Gminy Rusiec, pracowników jednostek, uczestników wydarzeń oraz innych Użytkowników fanpage’a GOK w Ruścu;
 2. publikowanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje;
 3. publikowanie treści lub linków niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną lub groźby;
 4. utrudnianie innym Użytkownikom korzystania z fanpage’a GOK w Ruścu i zaburzanie bieżącej komunikacji poprzez publikowanie treści, grafik i linków mających na celu ośmieszanie lub obrażenie innych użytkowników (trollowanie), propagowanie mowy nienawiści (hejtowanie) oraz wpisów niepożądanych i nieodnoszących się do komentowanej publikacji (spamowanie);
 5. zamieszczanie materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym firm, marek bez uprzednio otrzymanej zgody od Administratora;
 6. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w § 3 i § 4;
 7. używanie fikcyjnego profilu i posługiwanie się fikcyjnymi danymi.

 

 § 4

Zasady wyrażania opinii:

 1. Użytkownik fanpage’a GOK w Ruścu ma prawo do wyrażania swoich opinii, uwag dotyczących działalności instytucji, przy czym opinie te i uwagi traktowana są jako jego prywatne i subiektywne zdanie w danym temacie;
 2. Użytkownik może przedstawić swoje krytyczne zdanie w temacie dotyczącym wpisu jednocześnie uzasadniając je;
 3. Użytkownik, który zauważy treść łamiącą niniejszy Regulamin, powinien zgłosić zaistniały fakt Administratorowi fanpage’a GOK w Ruścu poprzez wiadomość prywatną, a jeśli treść łamie także zasady portalu Facebook, poprzez dostępne środki portalu.

 

 § 5

Blokada i usuwanie treści:

 1. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będzie miał zastrzeżenia, co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego, z możliwością zawiadomienia odpowiednich organów;
 2. Administrator może zablokować bezterminowo Użytkownika:
  1. w przypadku trzykrotnego złamania przez niego Regulaminu;
  2. jeśli w toku przeprowadzonej weryfikacji prawdziwości profilu, Administrator stwierdzi, iż profil jest fałszywy/fikcyjny (jednocześnie zostanie również dokonane zgłoszenie do Administratora serwisu Facebook) .

 

§ 6

Zasady odpowiedzialności:

 1. odpowiedzialność za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na fanpage’u GOK w Ruścu ponosi wyłącznie Użytkownik;
 2. ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych - Użytkownik bierze odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich;
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z fanpage’a GOK w Ruścu z przyczyn nieleżących po jego stronie;
 4. odpowiedzialność za działania lub zaniechania Administratora wobec Użytkownika jest wyłączona, chyba że taką odpowiedzialność przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 § 7

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu  Facebook  pod adresem: www.facebook.com/policies oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

                                  

                                                       Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

/-/ Monika Małkowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOK w Ruścu
Data utworzenia:2021-10-19
Data publikacji:2021-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Monika Małkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Małkowska
Liczba odwiedzin:859